Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2400-2187

Търг 2400-2187 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 57, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 870, ОЗМ: 5

Общо: 968м³

Начална цена: 63729.95 лв.

Стъпка: 637 лв.

Гаранция: 3186 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване