преглед

на търг

2400-2187

Търг 2400-2187 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 57, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 870, ОЗМ: 5

Общо: 968м³

Начална цена: 63729.95 лв.

Стъпка: 637 лв.

Гаранция: 3186 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване