преглед

на търг

1090-2186

Търг 1090-2186 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17107

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 83, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 907, ОЗМ: 31

Общо: 1092м³

Начална цена: 75435.00 лв.

Стъпка: 754 лв.

Гаранция: 3772 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване