Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

1090-2186

Търг 1090-2186 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17107

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 83, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 907, ОЗМ: 31

Общо: 1092м³

Начална цена: 75435.00 лв.

Стъпка: 754 лв.

Гаранция: 3772 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване