преглед

на търг

2790-3994

Търг 2790-3994 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2018

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 588, Средна: 148, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 413, ОЗМ: 38

Общо: 1205м³

Начална цена: 66315.00 лв.

Стъпка: 663 лв.

Гаранция: 3316 лв.

Първа дата: 17.12.2019, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

18.12.2019

Договор

14.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.12.2019