преглед

на търг

2790-3993

Търг 2790-3993 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2017

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 155, Средна: 285, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 9

Общо: 555м³

Начална цена: 27608.00 лв.

Стъпка: 276 лв.

Гаранция: 1380 лв.

Първа дата: 17.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

18.12.2019

Договор

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.12.2019