преглед

на търг

2780-3927

Търг 2780-3927 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2000-1

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 350, Средна: 103, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 477м³

Начална цена: 44376.00 лв.

Стъпка: 444 лв.

Гаранция: 2219 лв.

Първа дата: 12.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019