преглед

на търг

2780-3928

Търг 2780-3928 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2001-1

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 236, Средна: 109, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 357м³

Начална цена: 31726.00 лв.

Стъпка: 317 лв.

Гаранция: 1586 лв.

Първа дата: 12.12.2019, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019