преглед

на търг

2800-3848

Търг 2800-3848 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 28.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, врб

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 54, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 635, ОЗМ: 5

Общо: 760м³

Начална цена: 32141.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 1607 лв.

Първа дата: 23.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2019

Документация за провеждане на търг

28.03.2019

Проекто-договор

28.03.2019

Протокол от проведен търг

24.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.04.2019