преглед

на търг

2800-3849

Търг 2800-3849 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1916

Дата на публикуване: 28.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здгл, брз

Дървесина (м³): Едра: 370, Средна: 542, Дребна: 65

Дърва (м³): За огрев: 358, ОЗМ: 17

Общо: 1352м³

Начална цена: 55543.00 лв.

Стъпка: 1111 лв.

Гаранция: 2777 лв.

Първа дата: 23.04.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2019

Документация за провеждане на търг

28.03.2019

Проекто-договор

28.03.2019

Протокол от проведен търг

24.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.04.2019