преглед

на търг

2850-3847

Търг 2850-3847 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 28.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 742, Средна: 219, Дребна: 62

Дърва (м³): За огрев: 66, ОЗМ: 2

Общо: 1091м³

Начална цена: 83257.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 4163 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2019

Документация за провеждане на търг

28.03.2019

Проекто-договор

28.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019