преглед

на търг

4470-3840

Търг 4470-3840 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1927

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 257, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 46, ОЗМ: 120

Общо: 435м³

Начална цена: 28324.00 лв.

Стъпка: 566 лв.

Гаранция: 1416 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019