преглед

на търг

4470-3839

Търг 4470-3839 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1926

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 563, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 248, ОЗМ: 90

Общо: 908м³

Начална цена: 54703.00 лв.

Стъпка: 1094 лв.

Гаранция: 2735 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019