преглед

на търг

4470-3836

Търг 4470-3836 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1923

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 635, Средна: 55, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 167

Общо: 903м³

Начална цена: 61486.00 лв.

Стъпка: 1229 лв.

Гаранция: 3074 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019