преглед

на търг

4470-3835

Търг 4470-3835 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1922

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 79, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 32

Общо: 224м³

Начална цена: 11908.00 лв.

Стъпка: 238 лв.

Гаранция: 595 лв.

Първа дата: 09.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

10.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2019