преглед

на търг

2950-3827

Търг 2950-3827 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1926-2

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 190, Средна: 80, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 282м³

Начална цена: 23385.20 лв.

Стъпка: 468 лв.

Гаранция: 1169 лв.

Първа дата: 12.04.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

16.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2019