преглед

на търг

2950-3826

Търг 2950-3826 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1924-3

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 74, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 127м³

Начална цена: 10470.34 лв.

Стъпка: 209 лв.

Гаранция: 524 лв.

Първа дата: 12.04.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

16.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2019