преглед

на търг

2950-3825

Търг 2950-3825 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1906-2

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 271, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 42

Общо: 323м³

Начална цена: 34086.14 лв.

Стъпка: 682 лв.

Гаранция: 1704 лв.

Първа дата: 12.04.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

16.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2019