преглед

на търг

2950-3824

Търг 2950-3824 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1904-1

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 338, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 396м³

Начална цена: 41075.05 лв.

Стъпка: 822 лв.

Гаранция: 2054 лв.

Първа дата: 12.04.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

16.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2019