преглед

на търг

2950-3823

Търг 2950-3823 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1903-2

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 187, Средна: 33, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 44

Общо: 265м³

Начална цена: 24242.31 лв.

Стъпка: 485 лв.

Гаранция: 1212 лв.

Първа дата: 12.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

16.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2019