преглед

на търг

2595-3815

Търг 2595-3815 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1915-2

Дата на публикуване: 13.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 2138, ОЗМ: 0

Общо: 2138м³

Начална цена: 153936.00 лв.

Стъпка: 1540 лв.

Гаранция: 7700 лв.

Първа дата: 29.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.03.2019

Документация за провеждане на търг

13.03.2019

Проекто-договор

13.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019