Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2595-3815

Търг 2595-3815 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1915-2

Дата на публикуване: 13.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 2138, ОЗМ: 0

Общо: 2138м³

Начална цена: 153936.00 лв.

Стъпка: 1540 лв.

Гаранция: 7700 лв.

Първа дата: 29.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.03.2019

Документация за провеждане на търг

13.03.2019

Проекто-договор

13.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019