преглед

на търг

2595-3814

Търг 2595-3814 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1915-1

Дата на публикуване: 13.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 638, Средна: 52, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 159

Общо: 849м³

Начална цена: 68801.00 лв.

Стъпка: 690 лв.

Гаранция: 3440 лв.

Първа дата: 29.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.03.2019

Документация за провеждане на търг

13.03.2019

Проекто-договор

13.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019