преглед

на търг

2960-2010

Търг 2960-2010 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 267, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 271м³

Начална цена: 31950.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1598 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 11:00

Втора дата: 09.06.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване