преглед

на търг

2777-3811

Търг 2777-3811 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1909-1

Дата на публикуване: 11.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 734, Средна: 179, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 33

Общо: 963м³

Начална цена: 88560.00 лв.

Стъпка: 890 лв.

Гаранция: 4428 лв.

Първа дата: 28.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.03.2019

Документация за провеждане на търг

11.03.2019

Проекто-договор

11.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019