преглед

на търг

2960-3810

Търг 2960-3810 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 08.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1062, Средна: 251, Дребна: 84

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 175

Общо: 1572м³

Начална цена: 151114.50 лв.

Стъпка: 3022 лв.

Гаранция: 7556 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.03.2019

Документация за провеждане на търг

08.03.2019

Проекто-договор

08.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019