преглед

на търг

2960-3809

Търг 2960-3809 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 08.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 883, Средна: 392, Дребна: 104

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 183

Общо: 1562м³

Начална цена: 138271.50 лв.

Стъпка: 2765 лв.

Гаранция: 6914 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.03.2019

Документация за провеждане на търг

08.03.2019

Проекто-договор

08.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019