преглед

на търг

2960-3808

Търг 2960-3808 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 08.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1006, Средна: 357, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 297

Общо: 1699м³

Начална цена: 152232.50 лв.

Стъпка: 3045 лв.

Гаранция: 7612 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.03.2019

Документация за провеждане на търг

08.03.2019

Проекто-договор

08.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019