преглед

на търг

2782-3793

Търг 2782-3793 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 226, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 96

Общо: 439м³

Начална цена: 31063.00 лв.

Стъпка: 932 лв.

Гаранция: 1553 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Договор

08.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019