преглед

на търг

2782-3792

Търг 2782-3792 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1918

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 232, Средна: 106, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 145, ОЗМ: 69

Общо: 563м³

Начална цена: 34158.00 лв.

Стъпка: 1025 лв.

Гаранция: 1708 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Договор

09.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019