преглед

на търг

2782-3794

Търг 2782-3794 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1916

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 438, Средна: 24, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 130

Общо: 609м³

Начална цена: 62182.00 лв.

Стъпка: 1865 лв.

Гаранция: 3109 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019