преглед

на търг

2830-3788

Търг 2830-3788 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1912

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 218, Средна: 231, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 75, ОЗМ: 53

Общо: 578м³

Начална цена: 27183.00 лв.

Стъпка: 544 лв.

Гаранция: 1359 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

22.03.2019

Договор

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019