преглед

на търг

2830-3789

Търг 2830-3789 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1917

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1632, ОЗМ: 154

Общо: 1839м³

Начална цена: 77474.00 лв.

Стъпка: 1549 лв.

Гаранция: 3874 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

22.03.2019

Договор

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019