преглед

на търг

2830-3787

Търг 2830-3787 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1907

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 181, Средна: 38, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 189, ОЗМ: 17

Общо: 426м³

Начална цена: 19640.00 лв.

Стъпка: 393 лв.

Гаранция: 982 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

22.03.2019

Договор

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019