преглед

на търг

2830-3786

Търг 2830-3786 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1900

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 121, Средна: 114, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 185, ОЗМ: 15

Общо: 445м³

Начална цена: 21184.00 лв.

Стъпка: 424 лв.

Гаранция: 1059 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

22.03.2019

Договор

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019