преглед

на търг

2830-3790

Търг 2830-3790 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1921

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 411, ОЗМ: 28

Общо: 476м³

Начална цена: 18983.00 лв.

Стъпка: 380 лв.

Гаранция: 949 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

22.03.2019

Договор

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2019