преглед

на търг

2730-3774

Търг 2730-3774 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1928

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 796, Средна: 91, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 328, ОЗМ: 23

Общо: 1248м³

Начална цена: 74946.00 лв.

Стъпка: 1499 лв.

Гаранция: 3747 лв.

Първа дата: 19.03.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

19.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2019