преглед

на търг

2730-3773

Търг 2730-3773 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1926

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 473, Средна: 132, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 181, ОЗМ: 9

Общо: 804м³

Начална цена: 44613.00 лв.

Стъпка: 892 лв.

Гаранция: 2231 лв.

Първа дата: 19.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

19.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2019