преглед

на търг

2730-3772

Търг 2730-3772 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1925

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, акдр, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 185, Средна: 36, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 298, ОЗМ: 22

Общо: 544м³

Начална цена: 27067.00 лв.

Стъпка: 541 лв.

Гаранция: 1353 лв.

Първа дата: 19.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

19.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2019