преглед

на търг

2730-3775

Търг 2730-3775 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1927

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 187, Средна: 31, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 5

Общо: 302м³

Начална цена: 24663.00 лв.

Стъпка: 493 лв.

Гаранция: 1233 лв.

Първа дата: 19.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

19.03.2019

Договор

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2019