Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-3709

Търг 2780-3709 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1903-3

Дата на публикуване: 05.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 253, Средна: 33, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 289м³

Начална цена: 23412.00 лв.

Стъпка: 702 лв.

Гаранция: 1171 лв.

Първа дата: 28.02.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.02.2019

Документация за провеждане на търг

05.02.2019

Проекто-договор

05.02.2019

Протокол от проведен търг

01.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2019