преглед

на търг

2700-3750

Търг 2700-3750 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1906

Дата на публикуване: 22.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 648, Дребна: 90

Дърва (м³): За огрев: 139, ОЗМ: 33

Общо: 1024м³

Начална цена: 34200.00 лв.

Стъпка: 684 лв.

Гаранция: 1710 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2019

Документация за провеждане на търг

22.02.2019

Проекто-договор

22.02.2019

Протокол от проведен търг

14.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.03.2019