преглед

на търг

2700-3751

Търг 2700-3751 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1913

Дата на публикуване: 22.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 522, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 122, ОЗМ: 15

Общо: 839м³

Начална цена: 25015.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1251 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2019

Документация за провеждане на търг

22.02.2019

Проекто-договор

22.02.2019

Протокол от проведен търг

14.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.03.2019