Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-3710

Търг 2780-3710 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 05.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 250, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 12

Общо: 628м³

Начална цена: 56021.00 лв.

Стъпка: 1681 лв.

Гаранция: 2801 лв.

Първа дата: 26.02.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.02.2019

Документация за провеждане на търг

05.02.2019

Проекто-договор

05.02.2019

Протокол от проведен търг

28.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2019