преглед

на търг

2595-3714

Търг 2595-3714 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1909-2

Дата на публикуване: 07.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1087, ОЗМ: 0

Общо: 1087м³

Начална цена: 78264.00 лв.

Стъпка: 780 лв.

Гаранция: 3913 лв.

Първа дата: 26.02.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.02.2019

Документация за провеждане на търг

07.02.2019

Проекто-договор

07.02.2019

Протокол от проведен търг

27.02.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.02.2019