преглед

на търг

2595-3713

Търг 2595-3713 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1908-2

Дата на публикуване: 07.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1244, ОЗМ: 0

Общо: 1244м³

Начална цена: 89568.00 лв.

Стъпка: 900 лв.

Гаранция: 4478 лв.

Първа дата: 26.02.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.02.2019

Документация за провеждане на търг

07.02.2019

Проекто-договор

07.02.2019

Протокол от проведен търг

27.02.2019

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.02.2019