преглед

на търг

2780-3709

Търг 2780-3709 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1903-3

Дата на публикуване: 05.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 253, Средна: 33, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 289м³

Начална цена: 23412.00 лв.

Стъпка: 70 лв.

Гаранция: 1171 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.02.2019

Документация за провеждане на търг

05.02.2019

Проекто-договор

05.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.02.2019