преглед

на търг

2780-3710

Търг 2780-3710 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 05.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 250, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 12

Общо: 628м³

Начална цена: 21.00 лв.

Стъпка: 1681 лв.

Гаранция: 2801 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.02.2019

Документация за провеждане на търг

05.02.2019

Проекто-договор

05.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.02.2019