преглед

на търг

2760-3708

Търг 2760-3708 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1917

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 784, Средна: 63, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 84, ОЗМ: 24

Общо: 957м³

Начална цена: 95612.00 лв.

Стъпка: 2868 лв.

Гаранция: 4781 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2019