преглед

на търг

2760-3707

Търг 2760-3707 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1916

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 231, Средна: 14, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 31

Общо: 318м³

Начална цена: 30780.00 лв.

Стъпка: 1539 лв.

Гаранция: 923 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2019