преглед

на търг

2760-3705

Търг 2760-3705 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1915

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 187, Средна: 37, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 25

Общо: 288м³

Начална цена: 26992.00 лв.

Стъпка: 810 лв.

Гаранция: 1350 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2019