преглед

на търг

2760-3703

Търг 2760-3703 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1919

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 255, Средна: 77, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 84, ОЗМ: 5

Общо: 438м³

Начална цена: 41016.00 лв.

Стъпка: 1230 лв.

Гаранция: 2051 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2019