преглед

на търг

2760-3701

Търг 2760-3701 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1918-1

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 345, Средна: 12, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 18

Общо: 457м³

Начална цена: 46767.00 лв.

Стъпка: 1403 лв.

Гаранция: 2338 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2019